Новини : Архив : юли 2018

<< Всички новини

[30.07.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[26.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ VІ, пл. №602, кв. 48 по плана на с. Гърмен, об...> [Пълен текст]

[25.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПРЗ за жилищно строителство на УПИ XIV, пл. №973, кв. 4, по плана на с. Рибново,...> [Пълен текст]

[24.07.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Заповядайте на информационен и мотивационен ден в с. ГЪРМЕН на 26.07.18 (четвъртък) от 14 ч. в читалнята на читалище „Искра“ община Гърмен.

Ще представим какво ...> [Пълен текст]

[23.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №048040, м. „Зольово“ по КВС землище село Рибново, общ. Гърм...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[20.07.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[18.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №034030, м.“Градец“, землище село Огняново, общ. Гърмен за жилищно строи...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №021026, местност “Решманица“, землище с. Гърмен за жилищно строителств...> [Пълен текст]

[13.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ IХ, пл. №872, кв. 46, по плана на с. Огняново,...> [Пълен текст]

[09.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

НЕОТЪПКАНА ПЪТЕКА - КАМЕРНА МУЗИКА В С. КОВАЧЕВИЦА - 03 - 06.08.2018 г.
[Пълен текст]

[06.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне...> [Пълен текст]

[05.07.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед №268 от 05.07.2018 г за определяне на мерки за осигуряване на пожарната безопасност

...> [Пълен текст]

[03.07.2018]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                                        &...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини