Новини : Архив : август 2017

<< Всички новини

[09.08.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ №047096, м.“Падарката&ldquo...> [Пълен текст]

[02.08.2017]

ПРОГРАМА ЗА ТРАДИЦИОННИЯТ СЪБОР В СЕЛО ОГНЯНОВО НА 14.08.2017 Г. - 15.08.2017 Г.

14.08.2017 г. /понеделник/ - На стадиона в с. Огняново

18.30 ч. – Откриване на събора

18.35 ч. – Фолклорна програма на Ансамбъл „Младост” пр...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини