Новини : Архив : август 2018

<< Всички новини

[31.08.2018]

ПОКАНА ЗА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ СЕЛО РИБНОВО

 

           [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или реци...> [Пълен текст]

[30.08.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[28.08.2018]

ОБЯВА 1

   В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-716 / 02.08.2018 г. н...> [Пълен текст]

ОБЯВА 2

   Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползв...> [Пълен текст]

[27.08.2018]

ОБЯВА

От Минка Сабриева Капитанова, Кмет на община Гърмен, село Гърмен, област Благоевград, Булстат 000024752

 ...> [Пълен текст]

[24.08.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[20.08.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ИНДИВИДУАЛНАТА СПРАВКА НА СТРАНИЦАТА НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Е КАЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ ЗАСТЪПВАНИЯ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗАСТЪПВАНЕ ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА ПО...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[15.08.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

 

 

Пълен текст]

[10.08.2018]

ОБЯВА

Относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018 - 2019 година.

За повече информация - Тук<...> [Пълен текст]

[07.08.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[03.08.2018]

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл. 37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 го...> [Пълен текст]

<< АРХИВ | << Всички новини