Новини

<< Всички новини

[12.02.2018]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

 

 

                                                                      

 

Във връзка със сключено споразумение №ФС01-0245 от 06.02.2018 година между Агенция за социално подпомагане, към Министерство на труда и социалната политика и Община Гърмен, обявява прием на документи за осигуряване на социални услуги в домашна среда „Личен асистент“ за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничение или невъзможност за самообслужване.

Документи ще се приемат всеки работен ден от 12.02.2018 до 20.02.2018 г. включително, от 08.00 до 16.30 часа в стоя №15, етаж 3 в сградата на Общинска администрация с. Гърмен.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ - ОБРАЗЕЦ.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ - ОБРАЗЕЦ.

3. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА.

4. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ДА РАЖДАНЕ (НА ДЕТЕ). 5. КОПИЕ НА ВАЛИДНО ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/ЕПИКРИЗА/.

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО/ ПОПЕЧИТЕЛСТВО (АКО ЛИЦЕТО ИМА ТАКИВА).

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТА ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ - ОБРАЗЕЦ.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ - ОБРАЗЕЦ.

3. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪДИМОСТ И ЗАДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ - ОБРАЗЦИ.

4. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА.

5. АВТОБИОГРАФИЯ.

6. КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.

7. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ/СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВЪРШЕНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО СХОДНИ ПРОГРАМИ/ПРОЕКТИ (АКО ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА ТАКИВА).

8. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТА (АКО КАНДИДАТЪТ РАБОТИ).

9. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ (АКО КАНДИДАТЪТ УЧИ).

<< Всички новини | << АРХИВ