Новини

<< Всички новини

[24.02.2020]

ОБЩИНА ГЪРМЕН И ОБЩИНА ТАСОС ПРЕДСТАВИХА ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СИ ПРОДУКТ В ДВА МУЖДУНАРОДНИ ПАНАИРИ НА ТУРИЗМА

 

 

 

 

 

 

Община Гърмен изпълни дейност 6 по проект с акроним „DESTINATIONS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“, изпълняван от Община Гърмен и община Тасос.

Партньорите по проекта представиха на общ щанд в две международни туристически изложения: 42-рото издание на  IFT Belgrade – Сърбия  и пролетното издание на Румънският туристически панаир “The Romania Tourism Fair “ (TTR) – Букурещ, туристическият си продукт и показаха , че трансграничният регион е  целогодишна туристическа дестинация  с  огромен  потенциал и възможности за сътрудничество в подотраслите на туризма, които представляват специализиран интерес – СПА , оздравителен , културно –исторически , еко и природен туризъм.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България“ 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Гърмен и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

“ 2014-2020 .

 

<< Всички новини | << АРХИВ