Новини

<< Всички новини

[18.02.2020]

ОТ 20.02.2020 ДО 23.02 2020 Г. ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ "ДЕСТИНАЦИИ ЗА ВСИЧКИ" ЩЕ ПРЕДСТАВИ ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГЪРМЕН НА ДВА МЕЖДУНАРОДНИ ПАНАИРИ НА ТУРИЗМА

Във връзка в изпълнение на дейност 6 по  проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район“, с акроним „DESTINATIONS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“, по Договор за субсидия № B2.6c.09 от 28.09.2017 г.  Община Гърмен и община Тасос партньори по проекта ще представят на общ щанд туристическият си продукт.  Ще  покажат , че трансграничният регион е  целогодишна туристическа дестинация  с  огромен  потенциал и възможности за сътрудничество в подотраслите на туризма, които представляват специализиран интерес – СПА , оздравителен , културно –исторически , еко и природен туризъм.

<< Всички новини | << АРХИВ