Новини

<< Всички новини

[19.01.2022]

СЪОБЩЕНИЕ

Община Гърмен започна уведомяване сред потребителите по проект №BG05M9OP001-6.002-0184-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, във връзка с възможността за осигуряване на ваксинация срещу COVID -19 за тези потребители, които са в невъзможност от напускане на дома или социалната услуга.

Уведомяването е в отговор на отправен апел от страна на Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по които се реализира проекта, за създаване на необходимата организация за осигуряване на ваксинирането. По процедурата са създадени необходимите предпоставки за качествено и пълноценно предоставяне на услуги, което предполага възможността за предоставяне на своевременна ваксинация срещу COVID -19.

<< Всички новини | << АРХИВ