Новини

<< Всички новини

[08.06.2022]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГРАД БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/

ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023г. Е 31 ЮЛИ 2022г.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ЧЛ.70 СЕ ПОДАВАТ В ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ИМОТИТЕ.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ ПО ЧЛ. 37Б, МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, КАТО "БЕЛИ ПЕТНА".

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БЛАГОЕВГРАД

<< Всички новини | << АРХИВ