Новини

<< Всички новини

[01.08.2022]

ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ГЪРМЕН

ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Община Гърмен продължава изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ до 09.09.2022 година. В изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Община Гърмен осигурява топъл обяд на 150 свои жители в неравностойно положение. По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0151-С06 се приготвя и доставя топъл обяд до дома на граждани, попадащи в някоя от посочените целеви групи: лица без приходи или с ниски доходи под линията на бедност; хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или заради увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под задължителна карантина - без приходи или с ниски доходи и без близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020   в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19

<< Всички новини | << АРХИВ