Новини

<< Всички новини

[04.08.2022]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2021 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН

ОРГАНИЗИРА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2021 ГОДИНА

На основание и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гърмен, председателят на Общински съвет с.Гърмен, кани  гражданите на общината, на публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2021 г.,  което ще се проведе на 16.08.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в заседателната  зала в сградата на Общинска администрация с.Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ