Новини

<< Всички новини

[21.11.2016]

ОБЯВА

Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 от Закона за публичните финанси

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

ЗА 2017 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 01.12.2016 г. от 17,00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация с.Гърмен и включва:

1.Проектобюджет на бюджетните средства за 2017 г.

2.Проект на идинтикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

<< Всички новини | << АРХИВ