Новини

<< Всички новини

[08.03.2023]

ОБЩИНА ГЪРМЕН Е ПРИЕТА ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА МИСИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА.

Община Гърмен е приета за член на Европейската Мисия за Адаптация към изменението на климата. Процесът по кандидатстване започна през ноември миналата година, премина през подписване на Харта на Мисията през януари и завърши официално на 7 март 2023г. Една от основните цели на Мисията е чрез изследване и иновации – да се подготви Европа за справяне с промените в климата като се подпомогнат страните на ниво региони, общности и отделни граждани да разберат по-добре, да се подготвят и управляват климатичните рискове.

Участието в Мисията носи редица ползи за местната общност и общината, част от които са нови възможности за финансиране на изследвания и иновации чрез присъединяване към по-мащабни иновационни действия, пилотни проекти и демонстрации; подкрепа чрез общност от практики за адаптиране към изменението на климата; нови възможности за участие в тестови платформи за иновативни решения за адаптиране; възможности за работа в мрежа, обучение и обмен на опит между региони, местни власти и общности.

„Политиката по адаптация предстои да заема все по-централна роля сред европейските политики. Като биолог мога да споделя, че темата е изключително важна и следва да сме проактивни в намирането на най-добрите решения за местната общност в тази област. Затова предприех тази стъпка и днес ставаме част от една общност от общини от цяла Европа със сходни политики и приоритети. Вярвам, че с участието ни в Мисията ще разполагаме с нови възможности за обмен на добри практики и ще имаме възможността да използваме нови инструменти за адаптиране към климатичните промени.“

<< Всички новини | << АРХИВ