Новини

<< Всички новини

[26.05.2023]

ЗАКУПЕН Е НОВ АВТОМОБИЛ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Закупен е нов лекотоварен автомобил по Договор за съвместна дейност №РД04-78/19.01.2023 г. на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж с.Марчево, община Гърмен“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. Община Гърмен сключи договор с Фонд „Социална закрила“, с който в правото си на бенефициент, купува новия лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж с.Марчево. Изпълнението на проекта цели да допринесе значително за подпомагането на социалната дейност в община Гърмен . Общият бюджет на проекта е 36 141,00 лева с ДДС, от които 32 164,61 лева са предоставени чрез финансиране от Фонд „Социална закрила“ и 3 976,39 лева са осигурени от Община Гърмен. Срокът за изпълнение на дейностите, според подписания договор е до 10.07.2023г. Чрез закупения автомобил за разнос на храна услугата „Топъл обяд, ще достигне до крайните й потребители по различните населени места на общината . Домашен социален патронаж с.Марчево е една от най - алтернативната форма на социална услуга, предлагана в Община Гърмен. Там се приготвя и доставя храна за 320 лица, като 250 от тях получават „топъл обяд“ по проект с рег. №:BG05SFPR003-1.001-0010 и наименование Топъл обяд в община Гърмен. по програма "Храни и основно материално подпомагане", BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд. С реализацията на проекта ще се подпомогне развитието на социалния патронаж ще се подобри качеството на обслужване на потребителите на социалната услуга, подобрена работна среда и повишаване на мотивацията на обслужващия персонал, по-сигурна, бърза и навременна доставка на храната по домовете на потребителите“, ще достигне до крайните й потребители на територията на цялата община. Осигуреният специализиран транспорт е предназначен да гарантира доставката до адрес на топъл обяд на всички потребители от община Гърмен и населените места на общината, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения, живеят в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

<< Всички новини | << АРХИВ