Новини

<< Всички новини

[12.06.2023]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Предоставяме на Вашето, внимание информация, относно нормативно определените срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37б  и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2023-2024 година.

 Повече информация може да видите: ТУК

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ