Новини

<< Всички новини

[27.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, финансирани „За Чиста Околна Среда – 2018 г. на тема „Обичам природата – и аз участвам“. В конкурса участваха проекти на Община Гърмен на кметства, училища и детски градини. Финансиране от ПУДООС получават общо 3 проекта от община Гърмен.

Проект на Община Гърмен „Създаване на зона за отдих и спорт в кв. 26, с.Горно Дряново“ на стойност 10 000 лв.;

Проект на Детска градина „Брезичка, с.Гърмен, обл. Благоевград, „Да опознаем природата отблизо“ на стойност 5000 лв.;

Проект на ОУ „Димитър Талев“- с. Хвостяне, общ. Гърмен, „Създаване на зелена градинка с място за отдих, спорт и игра в ОУ Димитър Талев, с. Хвостяне“ на стойност 5000 лв.

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания за сключване на договор.

Проектът „Създаване на зона за отдих и спорт в кв. 26, с.Горно Дряново“ на Община Гърмен има за цел да подобри физическата и жизнената среда в с.Горно Дряново В рамките на проекта ще се създаде зона за отдих и игри, ще се монтират катерушки, люлки и пързалки.

Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на децата и ще се формира траен интерес и любов към красивото в заобикалящата ни среда.

<< Всички новини | << АРХИВ