Новини

<< Всички новини

[04.08.2023]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми жители на община Гърмен,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Община Гърмен

О Р Г А Н И З И Р А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

     Публичното обсъждане ще се проведе на 16 август 2023 г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Гърмен и включва:

     1.Проекто-бюджет на бюджетните средства за 2023 г.

     2.Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

      Община Гърмен очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет  2023 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес [email protected], както и на телефон 07523 20-40, в срок до 11 август 2023 г.

 

<< Всички новини | << АРХИВ