Новини

<< Всички новини

[15.09.2023]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.,

Община Гърмен уведомява избирателите от общината:

 

      1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец: Приложение № 17 - МИ

    Заявлението може да се подаде:

   - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

   - по факс – 0751 6-10-62;

   - по електронна поща - [email protected];

    Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 14.10.2023 г.  

 

      2. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, при условие, че имат настоящ към 28.04.2023 г. : Приложение № 13– МИ.

      Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

  Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 14.10.2023 г. включително. 

 

      3. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 22.10.2023 г. включително.: Приложение № 7 – МИ

 

      Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.

<< Всички новини | << АРХИВ