Новини

<< Всички новини

[08.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №046001, м.“Чавдаров кавак“, землище село Дебрен, общ. Гърмен за „Контролно технически пункт за периодични прегледи на пътни превозни средства, автомивка, офиси, магазин, заведение за обществено хранене и кафе“.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ