Новини

<< Всички новини

[29.09.2023]

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

ДО

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ - СДС“

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

П О К А Н А

за провеждане на консултации за съставяне на ПСИК в община Гърмен за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

    На основание чл. 90 и 91от Изборния кодекс и Решение № 2378- МС от 12.09.2023 г. на ЦИК, ви каня на 03.10.2023 г., от 10.00 часа, в стая № 6 на втория етаж в сградата на общинска администрация с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/.

    Представителите на партиите или коалициите от партии, съгласно т. 7, буква „б“ и „в“ от Решение № № 2378- МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, моля да подготвят и носят със себе си следните документи:

 - заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 - когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

    След проведените консултации представителите на партиите или коалициите от партии в срок до 17:00 часа на 05.10.2023 г. представят писмено предложение за състава на ПСИК, което на основание т.7, буква “а“ от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК съдържа:

    - наименованието на партията и коалицията, която прави предложението;

    - имената и ЕГН на предложените лица;

    - длъжността в комисията, за която се предлагат;

    - образование, специалност;

    - телефон за връзка  с предложеното за член на ПСИК лице.

    Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т. 17 от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, както и да се спазват ограниченията в чл. 66 от ИК и т. 18, т.19 и т. 20 от същото решение.

 

С уважение,

 

РЕФАТ АТИПОВ/п/ Заличени данни на основание чл.59, ал.2 от ЗЗЛД

Вр. и. д. кмет на община Гърмен

Съгласно Решение № 1243 от Протокол № 47 от 21.09.2023 г. на ОбС - Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ