Новини

<< Всички новини

[01.11.2023]

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ГЪРМЕН на основаниечл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Местните данъци и такси и във връзка с одобряване на план-сметка за 2024 година Ви уведомяваме, че на 07.11.2023 година от 10:00 часа в Заседателната зала на община Гърмен ще се проведе публично обсъждане на проекта на план–сметката на дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци за 2024 година.

 

Гражданите и други заинтересованите лица могат да изразят становища и правят предложения в деловодството на общинска администрация село Гърмен до 17.00 часа на 06.11.2023 година.

<< Всички новини | << АРХИВ