Новини

<< Всички новини

[26.01.2024]

ЗАПОВЕД

Заповед №ОА-РР-15/22.01.2024 г. на Областен управител на област Благоевград за разрешение за изготвяне изработването  ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: "Електронна съобщителна мрежа на "Кабел актив" ООД на територията на община Гоце Делчев, община Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча". - ТУК 

<< Всички новини | << АРХИВ