Новини

<< Всички новини

[13.06.2024]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден (16 юни 2024 г.) партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали (предизборни плакати) по повод на вече приключилите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители на 09 юни 2024 г.

.

При неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс).

<< Всички новини | << АРХИВ