Новини

<< Всички новини

[01.07.2024]

П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023 - 2027г. и Директни плащания – кампания 2024 г.

 

 

Дата: 02.07.2024 г. (Вторник)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 15:30 ч.

Място на провеждане: с. Дебрен,  Многофункционална зала

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Гоце Делчев

По време на информационната среща: Участниците ще се запознаят с  новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления през 2024 г. По време на срещата експертите ще представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните. Участниците ще бъдат запознати с новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност.

 

Във втората част на срещата участниците ще се запознаят с възможностите за финансово подпомагане на дейността на земеделските стопани по интервенция II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г.

 

По време на събитието  експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.

 

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с: 

младши експерт Айтен Джиналиева Моб. Тел.: 0882 460 667

младши експерт Александра Мецова Моб. Тел.: 0883 267 031

стационарен тел.: 0751 95 009

Очакваме Ви!

<< Всички новини | << АРХИВ