Новини

<< Всички новини

[24.07.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Заповядайте на информационен и мотивационен ден в с. ГЪРМЕН на 26.07.18 (четвъртък) от 14 ч. в читалнята на читалище „Искра“ община Гърмен.

Ще представим какво ще включва практическото обучение по предприемачество, което ще бъде в с. Гърмен, индивидуалния подход към идеята на всеки участник и консултирането за разработване на бизнес план и бизнес проект, подкрепата и конкретни стъпки за стартиране на бизнес, възможностите за финансиране на бизнес идеята като например отворената програма за кандидатстване за безвъзмездно финансиране до 80% „Насърчаването на предприемачеството“ на Оперативна Програма Иновации и конкурентоспособност .

Търсим мотивирани участници : безработни лица, неактивни или работещи, в т.ч. младежи до 29 г, жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, заети, но с желание да започнат свой бизнес или да се подготвят да управляват бизнес. Обучението и консултирането за включените участници е безплатно, разходите се покриват в рамките на бюджета от проект „Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България“ по програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 на Бизнес инкубатор –Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството в партньорство със Сдружението на Югозападните общини. За да заявите участие : тел.: 0751 60404 или 0884787373, e-mail: bi_gd@abv.bg . Повече информация http://www.bi-gd.org/site/bg/novini/124-e

<< Всички новини | << АРХИВ