Новини

<< Всички новини

[03.01.2017]

ОБЯВА

Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

ЗА 2017 година

Публичното обсъждане ще се проведе на  10.01.2017 г.  от 10,00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация с.Гърмен и включва:

1.Проектобюджет на бюджетните средства за 2017 г.

2.Проект на идинтикативен  годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

<< Всички новини | << АРХИВ