Новини

<< Всички новини

[17.09.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение КПИИ- Къщи за гости-2 броя, барбекю, ограда и навес“, находящ се в УПИ І, пл. №297, кв. 1 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ