Новини

<< Всички новини

[06.11.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - БЛАГОЕВГРАД

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО” – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

 

Всяка година през есенно-зимния отоплителен сезон се наблюдава увеличаване на броя на пожарите в жилищните еднофамилни и многофамилни сгради. Възрастните и трудноподвижни хора, най – вече поради влошеното си физическо и здравословно състояние, са най – рисковата социална група при тези пожари. За последните десет години на територията на областта са загинали 36 човека, като по – голямата част (над 2/3) са възрастни хора над 65 години. Основните причини за възникването на тези пожари са използването на неизправни отоплителни уреди и инсталации, а също така и нарушаване на правилата за тяхната експлоатация.

За намаляване на броя на тези пожари, е необходимо да бъдем много внимателни при използването на отоплителни уреди и при боравенето с открит огън и стриктно да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност, а именно:

-          Комините на сградата трябва всяка година задължително да бъдат почиствани от налепи и сажди, но в никакъв случай да не се използват леснозапалими течности и материали като нафта, бензин, нафталин и др.

-          Горимите материали (мебели, ламперии, каси на врати, покривни обшивки и др.) трябва да са на поне 10 см. разстояние от коминните тела.

-          Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци!

-          Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден!

-          Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. горими или леснозапалими материали.

-          Никога не оставяйте работещи отоплителни уреди без наблюдение!

-          Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!

-          Не претоварвайте електрическата инсталация! Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.

-          Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

 

 

 

При пожар, незабавно информирайте на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

 

<< Всички новини | << АРХИВ