Новини

<< Всички новини

[27.01.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 януари – 03 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Благоевградска област

На 31.01.2017 г. /11:00 - 12:00 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен; Горно Грамаде Двадесет и Първа 10, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 8, 40, 44; Дванадесета 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Девета 1, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Деветнадесета 10; Димитър Кемалов 11, 13, 15, 2, 2 Здравна служба, 25, 27, 31, 4, 5, 7, 9; Единадесета 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16; Иван Вазов 101, 75, 83, 3, 48, 54, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 89; Кьосе Баир неуточнен адрес Осма 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма 2, 2, 8; Ст 26 Кл Б ТП Огняново 4 Ст 46 Кл Б ТП Огняново 2 Тридесет и Втора 2, 4; Тридесет и Девета 4; Тридесет и Осма 19, 23, 25, 31, 7, 9; Тридесет и Първа 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Тридесет и Трета 1, 2, 4; Тридесет и Четвърта 3, 5; Тринадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Четиридесета 1; Четиринадесета 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 32, 5, 7, 9; Шеста 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 40, 46, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 30, 32 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

Община Гърмен

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гърмен Двадесет и Първа 4; Двадесета 9; Девета 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; неуточнен адрес Осма 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 25, 29, 3, 5, 7; Пета 11, 12, 13, 17, 19, 2, 5; Първа 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 31, 32, 5, 6, 67, 7, 8, 9; Седма 1, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 8, 9; Ст 17 Кл А ТП Гърмен 2 Трета 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 5, 6, 7, 8, 9; Тридесет и Четвърта 20, 6; Ценьов Тумба Четвърта 1, 5, 6, 9; Шеста 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шестнадесета 4

На 31.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Рибново Двадесет и Втора 7А; Двадесет и Пета 4; Дванадесета 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Девета 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9; Десета 1, 11, 13, 14, 16, 17, 18A, 20, 26, 28, 30, 5, 7, 9; Единадесета 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8; Местност Бърдо 5; неуточнен адрес Осма 10, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1A, 2, 2A, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Първа 92; Седма 1, 2, 28, 7; Тринадесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета 1, 10, 13, 17, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6A, 8

На 31.01.2017 г. /09:45 - 12:00 ч./ - Гърмен Втора 1, 21, 24, 26, 27; Двадесет и Девета 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Първа 3, 6; Двадесет и Четвърта 6; Двадесет и Шеста 18; Девета 25, 6; Десета 33, 6; неуточнен адрес Тп1; Осма 27; Пета 51; Петнадесета 1, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 4, 6, 7, 9; Първа Павилион, 1, 10, 19, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 61, 62, 63; Трета 6; Тридесет и Пета 2, 4; Тридесет и Първа 2, 3, 4, 6, 8; Тридесет и Трета 14, 2, 33, 4, 5, 6, 7; Тридесета 1, 3, 4, 6; Четиринадесета 32; Шеста 2, 4; Шестнадесета 9

<< Всички новини | << АРХИВ