Новини

<< Всички новини

[19.11.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на община Гърмен,

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с одобряване на План-сметката за 2019 г. ви уведомяваме, че на 20.12.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Гърмен ще се проведе публично обсъждане на проекта за план-сметка на дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, за 2019 г.

Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на Общинска администрация Гърмен до 17:00 ч. на 19.12.2018г.

 

Докладна записка вижте: Тук

<< Всички новини | << АРХИВ