Новини

<< Всички новини

[27.02.2019]

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Програмата за развитие на туризма  на територията на община Гърмен  2019-2024 г. се публикува на официалната интернет страници на община Гърмен.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Програмата за развитие на туризма  на територията на община Гърмен  2019-2024 г, се предоставя възможност на заинтересованите лица, в срок от 27.02.2019 г. до 29.03.2019 г. включително, да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на Програмата,  на ел. поща на адрес: [email protected], както и в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: 2960 с. Гърмен, ул. „Първа“ №35

 

Проект на Програма за развитие на туризма на територията на Община Гърмен 2019-2024 и Доклад към него – ТУК!

<< Всички новини | << АРХИВ