Новини

<< Всички новини

[27.02.2019]

СЪОБЩЕНИЕ 2

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на  Годишен план за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2020 г. се публикува на официалната интернет страница на община Гърмен.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2020 г., се предоставя възможност на заинтересованите лица, в срок от 27.02.2019 г. до 28.03.2019 г. включително, да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на Плана за развитие на социалните услуги на община Гърмен - 2020 г.,  на ел. поща на адрес: [email protected], както и в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: 2960 с. Гърмен, ул. „Първа“ №35

 

Проект на Годишен план заразвитие на социалните услуги в община Гърмен за 2020 г. и Доклад към него ТУК!

<< Всички новини | << АРХИВ