Новини

<< Всички новини

[29.03.2019]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички жители на община Гърмен, че "Водоснабдяване и канализация" ЕООД ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията на област Благоевград, в периода 08.04.2019 г. - 25.04.2019 г., при следния график:

 

РП Гоце Делчев

Участък Гърмен

Населено място Период
с. Гърмен От 8:00 часа на 08.04 до 17:00 часа 09.04.2019 г.
с. Дебрен От 8:00 часа на 10.04.до 17:00 часа 12.04.2019 г.
с. Дъбница От 8:00 часа на 15.04 до 17:00 часа 17.04.2019 г.
с. Хвостяне От 8:00 часа на 18.04 до 17:00 часа 19.04.2019 г.
с. Крушево От 8:00 часа на 18.04 до 17:00 часа 19.04.2019 г.
с. Огняново, с. Марчево От 8:00 часа на 22.04 до 17:00 часа 23.04.2019 г.
с. Балдево От 8:00 часа на 18.04 до 17:00 часа 19.04.2019 г.
с. Ковачевица От 8:00 часа на 16.04 до 17:00 часа 17.04.2019 г.
с. Скребатно От 8:00 часа на 23.04 до 17:00 часа 24.04.2019 г.
с. Осиково От 8:00 часа на 24.04 до 17:00 часа 25.04.2019 г.
с. Рибново

От 8:00 часа на 22.04 до 17:00 часа 24.04.2019 г.

 

Поради профилактиката горецитираните населени места в посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди.

Благодарим за оказаното съдействие и разбиране!

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ