Новини

<< Всички новини

[31.05.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03-07 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

 

Област Благоевград

 

Община Гърмен  

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 15:45 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Балдево:   Открит Рудник

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9  , Упи Ііі Кв.14  ,   Традиционен Събор

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:45 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9  , Упи Ііі Кв.14  ,   Традиционен Събор,Открит Рудник

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Гърмен:   Вальовица  , Втора  21,1,24,26,27,9,30,7,35,20,10,24,14,43,36,6,4,12,1,39,3,40,42,5,8,41,15,29,38,2,13,16,26,31, Двадесет И Втора  4,9,6, Двадесет И Девета  3,2,15,27,16,18,13,12,33,11,21,5,19,7,8,35,6,9,31,1,29,14,5, Двадесет И Осма  7,14,16,20,18,10а,2,10,12,4, Двадесет И Пета  16,5,25,14,17,7,15,13,9,11,10,4,1,3, Двадесет И Първа  43,35,22,21,4,18,45,39,23,33,16,29,1,21,4,11,1,6,23,9,2,10,19,5,12,15,6,3,4, Двадесет И Седма  2,4,1,3,24,7,6,15,4,12,13,10,19,17,5, Двадесет И Трета  8,1,9,7,2,6,3,7,4, Двадесет И Четвърта  3,6,3,9,7,2,16,6, Двадесет И Шеста  18,4,3,17,2,5,1,6, Двадесета  9,15,3,13,20,11,1,17,5, Дванадесета  8,2,3,13,1,4, Девета  9,3,1,5,2,7,36,25,12,18,21,20,16,34,6,26,8,17,4,11,15,10,6, Деветнадесета  12,7,5,18,4,3,8,12,9,1,20,6, Десета  33,6,11,8,17,9,3,16,12,7,18,14,2,5,47,20,68,49,78,46,50,51,66,44,29,34,72,37,22,41,32,58,43,39,60,40,23,56,62,64,52,6,36,54,38,21,19,26,45,30, Единадесета  9,3,15,4,1,7,5,16,13,10,14,1а,19,23,11,21,6, Извън Регулацията  26,2,Овчарник, М. Маноле , Пи-000490  , Неуточнен Адрес  Тп1,Археологически Резерват, Осемнадесета  6,13,34,9,8,5,17,20,3,14,1,7,4,2,6,9, Осма  29,11,15,17,1,13,20,25,10,21,7,16,3,18,14,5,13,21,6,8,27, Пета  13,17,2,12,5,11,19,51, Петнадесета  4,2,11,16,15,6,1,7,13,9,12,56, Площада  Поща, Първа  7,67,22,31,20,16,13,24,5,14,8,18,6,15,28,3,26,9,32,23,38,21,40,19,1,44,32,34,22,36,81,85,56,73,62,76,65,83,64,77,60,74,66,67,Павилион-Магазин,70,71,35,75,1,72,61,69,78,51,19,52,33,55,29,39,47,27,10,50,43,57,61,49,63,59,37,1,25,46,35,41, Седемнадесета  7,5,3,4,10, Седма  18,30,13,32,9,11,8,24,1,5,3,12,6,4,28,16,26,28,31,13, Ст 1 Кл Б  Тп Гърмен 6  , Ст 17 Кл А Тп Гърмен 2  , Суадживица  , Тальова Върба  , Трета  55,43,35,45,26,34,51,37,44,76,47,38,30,33,48,52,39,32,40,53,5,3,61,59,57,55,56,48,21,19,5,10,1,7,17,29,8,15,6,12,22,11,27,9,13,2, Тридесет И Втора  2, Тридесет И Пета  2,4,8,6, Тридесет И Първа  3,8,6,2,4, Тридесет И Трета  14,4,2,10,5,7,33,6,7, Тридесет И Четвърта  6,20,4,109,8,3,7,1,2, Тридесет И Шеста  1, Тридесета  1,4,3,6, Тринадесета  21,9,7,5,11,20,13,2,9, Ценьов Тумба  , Четвърта  6,5,9,1,9, Четиринадесета  32,4,3,9, Шеста  2,7,8,10,9,4,5,6,8,8,4,2, Шестнадесета  4,3,6,2,4,9, Шопарланка  ,   29,33

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Дебрен:   033002  , 19076-М. Шопарланка  , Іv-517  , Вакльовица  , Втора  1,5,8,1а,7,11,2,10,3,18,12,1,16,6,22,9,14,4,5,21,27a,19,35,15,25,13,33,2,23,41,17,16,31,20,29, Двадесет И Втора  12,5,6,9, Двадесет И Осма  3, Двадесет И Пета  9,8, Двадесет И Първа  5, Двадесет И Седма  1,12,6, Двадесет И Трета  15,32,7,1,44,29, Двадесет И Четвърта  3,24,6,7, Двадесета  35,20,6,30,1,26,14,12,24,4,28,22,16,10,2,18,3,8,7,9,36,5, Дванадесета  4,13,1,16,18,1,20,27,6,15,5,3,14,10,2,7,12,9,11, Девета  15,1,5, Деветнадесета  3,1,5,7,5,15,9,3,11,1,7,13, Десета  45,31,29,25,7,35,41,27,3,23,22,2,37,17,1,11,14,39,12,24,16,5,18,19,13,9,15,21,33, Драча  , Единадесета  23,20,1,14,6,15,24,2,19,11,4,26,16,21,8,17,10, Извън Регулация Пи 038014  , Корилово  , М. Решманица  , Местност Рашманица  , Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  17,13,7,9,6,14,15,4,11,10,12,5,10,3,1,4, Осма  5,18,5,13,6,4,21,12,8,20,15,24,11,19,10,2,16,9,3,17,7, Пета  33,39,8,11,15,7,25,24,20,31,29,4,14,3,30,2,22,21,19,23,5,43,6,17,1,27,16,26,13,28,18,12,10,41,37,9, Петнадесета  21,16,13,15,4,17,6,1,3,18,22,9,20,7,8,11,12,2,5,26,14,24,19,10,5, Първа  67,17,Автоработилница,63,33,30,61,39,55,27,48,18а,24,43,45,41,50,1,59,49,29,46,35,44,28,37,23,34,40,52,57,53,32,36,47,51,621,25,31,26,56,38,42,22,54,20,40,19,21,8,11,7,13,18,2,14,5,17,,,9,10,12,15,3,6,32,1,16,4, Решманица  , Седемнадесета  12,3,14,6,2,10,4,8, Седма  6,1,3,5,4,8,2, Ст 18 Кл Б Тп Дебрен 2  , Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2  , Ст 31 Кл А Тп Дебрен 2  , Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1  , Трета  31,15,1,5,21,10,18,9,2,4,27,23,14,3,12,7,19,13,8,6,11,29,18,37,49,35,10,43,45,41,31,33,51,47, Тринадесета  1,26,2,3, Упи 5  , Четвърта  27,1,6,4,8,2,16,31,25,40,44,5,21,39,32,33,36,35,17,3,19,30,20,22,1,37,18,38,42,13,14,34,15,11,9,12,10,16,24,29,26,28,23, Четиринадесета  32,17,15,6,14,18,7,13,2,10,30,24,3,5,4,8,26,22,20,11,16,28,19,9,12,1,6, Шеста  42,46,17,40,50,44,48,38,52,22,26,15,24,34,13,16,18,2,28,36,4,3,30,6,12,20,32,14,10,8,58,56,54, Шестнадесета  9,13,14,26,10,16,4,20,34,6,17,5,19,18,22,8,24,12,2,11,21,28,15,7,3,1,23,3,1, Шопарланката  ,   51,1,Тп2,3

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Дъбница:   055001  , Втора  4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета  20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма  21,13,17,3,23,15,11,9,1,5, Двадесет И Четвърта  3,7,5, Двадесет И Шеста  4,3,6, Двадесета  11, Дванадесета  10, Девета  19, Десета  11, Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница, Пета  1, Петнадесета  1,10,12,13,8, Първа  1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета  10,17,15, Стопански Двор  Свинарник,Склад И Работилница,Автоработилница,Склад,Офис,Работилница,Времянка, Трета  1, Тринадесета  5,3,7, Четвърта  3,13, Четиринадесета  54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста  14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета  1,2,7,3,1,5,4,   Площад,2,1

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Ковачевица:   Кв.23, Упи Іv

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 09:30 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Лещен:   Упи Ii - 273  , Упи Ii, Пи №271, Кв.19  , Упи Vi, Пи №269, Кв.19  ,   Временно Строително Табло

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Марчево:   042004,042005 - М. Самуилска Поляна  , 047096 По Квс На С. Марчево  М. Пъдарка, Голек  , Канина  , Курорт Огняновски Минерални Бани  , Ст 19 Тп Марчево 2

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Марчево:   Канина  , Курорт Огняновски Минерални Бани

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен:   В Началото От Ляво След Моста

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен:   034075  , -42, Кв.3  М. Банята, Благой Матеров  1,5,2,10,15,16,11,6,12,18,13,22,17,20,7,8,21, Втора  1a,1,2, Горни Бани  Сграда,9,1,10,Преди База Апк,Почивна Станция,1,Хотел,Времянка, Двадесет И Втора  3,1,4,4.,16, Двадесет И Девета  11,7,9,29,5,6,21,17,3,13, Двадесет И Осма  5,28,2,4,9,3, Двадесет И Пета  3,4,7,6,2,8,3,12,4,10, Двадесет И Първа  18,17,216,8,1,19,9,4,3,13,6,44, Двадесет И Седма  15,14,7,13,12,9,4,5,1,2,6,8, Двадесет И Трета  1,3, Двадесет И Четвърта  3,7,1,8,6, Двадесет И Шеста  7,4,5,27,6,21,15,9,11,12,4,18,1,20,13,14,16, Двадесета  6,7,8,9,12,22,3,19,4,1,10,2,18, Дванадесета  6, Деветнадесета  4,5,2,8,7,6,3,11,16,13,15,17, Димитър Кемалов  45,49,35,12,6,8,37,10,41,43,47,39,33,31,41, Долни Бани  Ресторант,Времянка, Иван Вазов  1,28,57,29,40,5,49,45,25,10,4,13,2,19,53 Кметство,17,55,7,41,24,11,12,26,33,21,8,14,38,9,43,3,15,42,51,31,6,1,75,63,44,46,18,50,16,27а,27,53,32,47,48, Кирил И Методий  10,9,2,33,17,11,21,16,35,19,28,Каравана,7,24,30,22,37,12,8,3,27,26,18,25, Курбаня  1,15, Неуточнен Адрес  Градски Бани,Поща,Площад,Стълб №23, Кл. В, Тп3, Осемнадесета  1,8,2,3,6,7, Отец Пайсий  26,28,24,2,3,11,10,12,14,1,15,13,9,6,7,5,19,4, Пета  2, Петдесет  А, Петнадесета  5,3, Първа  2,8,4,14,17,13,6,.11,3,19,21,15,1, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1  , Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3  , Трета  5,6,7, Тридесета  24,1,13,2,6,4,12,15,9,3,10,20,7,11, Четвърта  12,14,3,8,10, Четиридесет И Първа  9,2,5,1,7,3, Шестнадесета  1

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен:   -42, Кв.3  М. Банята, Благой Матеров  1, Горни Бани  Сграда,Преди База Апк,Почивна Станция,1,Хотел,Времянка, Долни Бани  Ресторант,Времянка, Неуточнен Адрес  Градски Бани

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Осиково, Общ. Гърмен:   1

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Рибново:   000317, Землището На С. Рибново  , 048031  , Ііі-966, Кв.56  , Втора  8,11,1,7,9,13,3, Двадесет И Втора  4,5а,2,10,1,8,12,14а,14,1а,5,7,6,7а, Двадесет И Девета  1,2,5,7,4,6,8,3,12,9, Двадесет И Осем  6,5,9,12,7, Двадесет И Пета  2,4,7,6,5,8,1,4, Двадесет И Първа  6,1,3,10,5,2,4,14,12,14а,8, Двадесет И Седем  4,8,9,15,17,11,1,10,13,5,3,2,6,7,4,14, Двадесет И Трета  2,1,4,8,6,9,7,3,6,6, Двадесет И Четвърта  2,3,5,1, Двадесет И Шеста  1,23,15,14,16,4,27,26,20,12,13,21,29,17,25, Двадесета  5,1,2,8а,6,8,3,4, Дванадесета  10,17,1,3,13,15,2,9,4,12,8,10,17,14,6,7,24,19,11, Девета  1,6,3a,5,7a,4,3,7,8,9, Деветнадесета  2,8,5,7,3,6,1,4, Десета  6,12a,2,5,12,6а,8,4,10,20,14,7,30,26,5,28,9,11,13,18a,17,1,16, Единадесета  4,12,5,8,16,1,3,2, Ливаде  , М. Бърдо  3,5,4,12,14,11,8,7,9, М.Плевнето  13,3,14,21а,27,15,9,12,22,26,8а,6,4,1,21,28,19,2,8,17,11,5,23,20,30,18,16, М.Селища  2,10,3,2,7,1,11, М.Снесеното  6,8,4,5,1, М.Тръне  1,2,4,3,5, Местност Бърдо  5, Неуточнен Адрес  Центъра,Поща,В Началото На Селото В Ляво, Осемнадесета  9,2,5,1,3,6,4,7,11а,13а,11,9а,13,10,8,20,17а,14,29,12,25а,16а,27,21,24,15,33,17,25,18,31,23,16а, Осма  11,9,16,15,10,4,6,8,17,18,2a,2,13,7,14,12,1a,5,11a, Пета  5,6,11,23,19,16,3,20,21,4,1,8,17,9,18,2,15,7,10, Петнадесета  5,21,4,3,18,17,5,7,29,15,37,30,16,1,8,10,9,27,19,12,38,31,36,47,2,6,26,33,13, Първа  35a,27,64,48а,39,41,54,46,47a,43a,58,28,45,40,50,37,33 А,48,52,35,37a,31,62,29,29а,46б,42,39a,33,49,43,46а,60,31а,44,58a,50а,92,100,83,73,59,104,97,99,98,72,82,74,55,53,45,75,68а,86,101,67,63,1,51,58,80,108,69,71,45a,64,70,65,61,76,14,1,17,8а,35,38,7,1 А,2,13,22,36,30,6,18,12,34,11,14,28,4,3,5,16,26,8,10,1а,32,9,19, Седемнадесета  9,16,20,18,12,15,2,3,8,11,9,19,5,6,4,17,14,22,13,17а, Седма  1,7,8,32,12,26,6,17,9,36,22,16,11,21,34,3,25,19,4,38,30,28,5,29,2,13,7,1,2,28, Трета  4,17,9,2,6,7,3, Тридесет И Първа  6, Тридесета  12,5,13,7,27,1,3,24, Тринадесета  23,11,10,36,20,18,15,1,16,9,38,7,26,22,21,30,34,17,6,2,13,19,5a,24,12,5,8,28,4,15а,14,27,3,32,25, Четвърта  12,4,4,6,12,8,3,1,2, Четиринадесета  2,1,10,2а,13,4,5,6,8,6a,17,3, Шеста  6,15,10,9,11,4,2,5,13,1,3,8, Шестнадесета  23,1,12,19,9,15,25,11а,3,8,5,7,6,10,13,11,21,4,2,   4,9,10,6,6б,3,2,6а

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Скребатно

На 03.06.2019 Г. /11:30 - 16:30 Ч./ -  Долно Дряново:   Упи-I, Кв.30

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

<< Всички новини | << АРХИВ