Новини

<< Всички новини

[21.06.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24-28 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

 

Община Гърмен  


 

 

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Балдево: УПИ VII-97,  Кв. 9,  УПИ Ііі Кв. 14,  Традиционен Събор

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Огняново,  Общ.  Гърмен: в началото от ляво след моста

На 24.06.2019 г. /09:00 - 12:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Дебрен: Втора  1,  Двадесет и Първа  5,  Двадесет и Седма  1, 12, 6,  извън регулация ПИ 038014,  Корилово,  Осемнадесета  17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5,  Пета  33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 26, 13, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9,  Петнадесета  21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10,  Седма  6, 1, 3, 5, 4, 8,  Четвърта  27,  Четиринадесета  32, 17,  Шеста  42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52,  Шестнадесета  9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 6, 17, 5, 19, 18, 22, 8, 24, 12, 2, 11, 21, 28, 15, 7

На 24.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Горно Дряново: 029032 - М. Дяново

На 24.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Горно Дряново: Клиентите Захранени От Тп1

На 24.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Огняново,  Общ.  Гърмен: Горни Бани  Преди База Апк, Почивна Станция, 1, Хотел, Времянка,  Девета  7, 2, 8, 5, 12, 4, 9, 6,  Единадесета  3, 6, 12, 7, 9, 4, 14, 10, 5, 2, 8,  Иван Вазов  83, 75,  Неуточнен Адрес,  Неуточнен Адрес,  Осма  17, 2, 7, 11, 5, 19, 16, 15, 21, 4, 3, 13, 1, 8, 27, 9, 6, 23,  Седма  2., 8, 2,  Ст 26 Кл Б ТП Огняново 4,  Тридесет и Втора  2, 4,  Тридесет и Първа  2, 6, 3, 4, 10, 11, 8, 1, 5,  Тридесет и Трета  1, 2, 4,  Тридесет и Четвърта  5, 3,  Шеста  29, 38, 2, 16, 33, 25, 3, 18, 7, 23, 46, 35, 14, 13, 32, 6, 31, 27, 4, 1, 19, 8, 12, 40, 17, 11, 9, 5, 10, 21, 34

На 25.06.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Марчево: Голек,  Ст 19 ТП Марчево 2

На 26.06.2019 г. /11:30 - 16:30 ч./ -  Дебрен: Втора  5, 8, 1а, 7, 11, 2, 10, 3, 18, 12, 1, 16, 6, 22, 9, 14, 4,  Осемнадесета  10,  Първа  33, 30, 61, 39, 55, 27, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 59, 49, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 34, 40, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 42, 22, 54,  Седма  2,  Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2,  Ст 31 Кл А ТП Дебрен 2,  Тринадесета  2, 3,  Четвърта  1, 6, 4, 8, 2,  Четиринадесета  15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1,  Шеста  22, 26, 15, 24, 34, 13, 16, 18, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8,  Шестнадесета  3, 1, 23

На 26.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Дебрен: Втора  21, 27a, 19, 35, 15, 25, 13, 33, 2, 23, 41, 17, 16, 31, 20, 29,  Двадесет и Втора  12, 5, 6, 9,  Двадесет и Трета  15, 32, 7, 1,  Деветнадесета  3, 1, 5, 7,  М.  Решманица,  Осемнадесета  3, 1, 4,  Осма  5,  Първа  67, 17, Автоработилница, 63,  Решманица,  Седемнадесета  12, 3, 14, 6, 2, 10, 4, 8,  Ст 22 Кл В ТП Дебрен 2,  Трета  31, 15, 1, 5, 21, 10, 18, 9, 2, 4, 27, 23, 14, 3, 12, 7, 19, 13, 8, 6, 11, 29,  Четвърта  31, 25, 40, 44, 5, 21, 39, 32, 33, 36, 35, 17, 3, 19, 30, 20, 22, 1, 37, 18, 38, 42, 13, 14, 34, 15, 11, 9, 12, 10, 16, 24, 29, 26, 28, 23,  1, Тп2, 3

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването. 

<< Всички новини | << АРХИВ