Новини

<< Всички новини

[03.07.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на КПИИ - "Пристройка, надстройка и смяна предназначение на търговски обект "кафе аперитив и дискотека" в СПА хотел и ресторант" в УПИ II, кв. 67 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

<< Всички новини | << АРХИВ