Новини

<< Всички новини

[13.09.2019]

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 16-20.09.2019 Г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16-20 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

Област Благоевград

Община Гърмен  

На 16.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гърмен:   Вальовица

На 16.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Дебрен:   033002  , 19076-М. Шопарланка  , Іv-517  , Вакльовица  , Втора  5, Двадесет И Осма  3, Двадесет И Пета  9,8, Двадесет И Трета  44,29, Двадесет И Четвърта  3,24,6,7, Двадесета  35,20,6,30,1,26,14,12,24,4,28,22,16,10,2,18,3,8,7,9,36,5, Дванадесета  4,13,1,16,18,1,20,27,6,15,5,3,14,10,2,7,12,9,11, Девета  15,1,5, Деветнадесета  5,15,9,3,11,1,7,13, Десета  45,31,29,25,7,35,41,27,3,23,22,2,37,17,1,11,14,39,12,24,16,5,18,19,9,15,21,13,33, Драча  , Единадесета  23,20,1,14,15,6,24,2,19,11,4,26,16,21,8,17,10, Местност Рашманица  , Неуточнен Адрес  , Осма  18,5,13,6,4,21,12,8,20,15,24,11,19,10,2,16,9,3,17,7, Петнадесета  5, Първа  20,40,19,21,8,11,7,13,18,2,14,5,17,,,9,10,12,15,3,6,32,1,16,4, Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1  , Трета  18,37,49,35,10,43,45,41,31,51,33,47, Тринадесета  1,26, Упи 5  , Четвърта  16, Четиринадесета  6, Чорбаджика  , Шеста  58,56,54, Шестнадесета  3,1, Шопарланката

На 17.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Дебрен:   Втора  21,27a,19,35,15,25,13,33,2,23,41,17,16,31,20,29, Втора  1, Двадесет И Втора  12,5,6,9, Двадесет И Първа  5, Двадесет И Седма  1,12,6, Двадесет И Трета  15,32,7,1, Деветнадесета  3,1,5,7, Извън Регулация Пи 038014  , Корилово  , М. Решманица  , Осемнадесета  3,1,4, Осемнадесета  17,13,7,9,6,14,15,4,11,10,12,5, Осма  5, Пета  33,39,8,11,15,7,25,24,20,31,29,4,14,3,30,2,22,21,19,23,5,43,6,17,1,27,16,26,13,28,18,12,10,41,37,9, Петнадесета  21,16,13,15,4,17,6,1,3,18,22,9,20,7,8,11,12,2,5,26,14,24,19,10, Първа  67,17,Автоработилница,63, Решманица  , Седемнадесета  12,3,14,6,2,10,4,8, Седма  6,1,3,5,4,8, Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2  , Трета  31,15,1,5,21,10,18,9,2,4,27,23,14,3,12,7,19,13,8,6,11,29, Чавдаров Кавак  , Четвърта  31,25,40,44,5,21,39,32,33,36,35,17,3,19,30,20,22,1,37,18,38,42,13,14,34,15,11,9,12,10,16,24,29,26,28,23, Четвърта  27, Четиринадесета  32,17, Шеста  42,46,17,40,50,44,48,38,52, Шестнадесета  9,13,14,26,10,16,4,20,34,6,17,5,19,18,22,8,24,12,2,11,21,28,15,7,   1,Тп2,3

На 16.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 18.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Дъбница:   Втора  4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета  20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма  21,13,17,3,23,11,15,9,1,5, Двадесет И Четвърта  3,7,5, Двадесет И Шеста  4,6, Двадесета  11, Дванадесета  10, Девета  19, Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница, Пета  1, Петнадесета  1,10,12,13,8, Първа  1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета  10,17,15, Трета  1, Тринадесета  5,3,7, Четвърта  3,13, Четиринадесета  54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста  14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета  2,7,3,1,5,4,   Площад,2,1

На 20.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Дъбница:   Двадесет И Втора  6,16,20,8,7,10,9,12,18, Двадесет И Девета  3,7,2,4,5, Двадесет И Осма  4,1,6,2,8,10, Двадесет И Пета  17, Двадесет И Първа  1,3 А,4,3,6, Двадесет И Трета  12,8,10,5,6,7,1,4, Двадесет И Шеста  3,2, Двадесета  9,2,8,13,3,12,11,5,1, Дванадесета  8, Девета  9,20,2,1,19,8,6,16,13,12,18,7,11,14, Девета  28,24,9,22,25,34, Деветнадесета  8,5,7,4,2,3,9, Десета  5,9,14,3,7,1,2,12,13,11, Единадесета  4, Единадесета  8,6,3,7,5,12,10,1,12a, Кюприжик  , Неуточнен Адрес  Поща, Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  5a,2,9,7,21,1,17a,20,14,19,13,12,18,8,15,11,5,17,10,4,16,22, Осма  3,2a,8,2,8а,4,1, Пета  4,38,28,13,5,14,7,22,2,6,30,3,1,27,11,32,19,10,36,24,34,18,42,17,26,16,15, Петнадесета  14,2,3,4, Първа  16,31,46,1,42,27,25,32,34,22,13,36,15,29,21,23,18,33,40,35,6,8,24,38,20, Първа  7,15,8, Седемнадесета  2,3,11,4,9,8,6,7, Седма  9,5,13,1,11,17, Стопански Двор  Цех, Стопански Двор  Сграда, Трета  11,24,10,8,14,21,1,3,25,18,5,13,26,19,16,20,9,23,2,28, Трета  10, Четвърта  17,34, Четвърта  9а,25,6,9,4,27,18,30,38,28,44,17,13a,32,15,12,8,7,13,1,14,5,26,31,2,34,3,42,29,36, Шеста  20,36,39,32,37,30,23,34,22,38,29,28,25,27,21,31,26, Шестнадесета  13, Шестнадесета  23,9,10,15,11,   21,1,3,2,36,28,19,4,32

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ