Новини

<< Всички новини

[27.09.2019]

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 30.09-04.10.2019 Г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.

Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,

присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30.0904.10.2019 г.

включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част

или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони,

включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“

на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

Област Благоевград

Община Гърмен  

На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9  , Упи Ііі Кв.14  ,   Традиционен Събор

На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен:   В Началото От Ляво След Моста

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 12:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Лещен:   Упи Ii - 273  , Упи Ii, Пи №271, Кв.19  , Упи Vi, Пи №269, Кв.19  ,   Временно Строително Табло

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 12:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Марчево:   042004,042005 - М. Самуилска Поляна  , 047096 По Квс На С. Марчево  М. Пъдарка, Голек  , Канина  , Курорт Огняновски Минерални Бани  , Ст 19 Тп Марчево 2

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 12:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Рибново:   000317, Землището На С. Рибново  , 048031  , Ііі-966, Кв.56  , Втора  8,11,1,7,9,13,3, Върбиците  , Двадесет И Втора  4,5а,2,10,1,8,12,14а,14,1а,5,7,6,7а, Двадесет И Девета  1,2,5,7,4,6,8,3,12,9, Двадесет И Осем  6,5,9,12,7, Двадесет И Пета  2,4,7,6,5,8,1,4, Двадесет И Първа  6,1,3,10,5,2,4,14,12,14а,8, Двадесет И Седем  4,8,9,15,17,11,1,10,13,5,3,2,6,7,4,14, Двадесет И Трета  2,1,4,8,6,9,7,3,6,6, Двадесет И Четвърта  2,3,5,1, Двадесет И Шеста  1,23,15,14,16,4,27,26,20,12,13,21,29,17,25, Двадесета  5,1,2,8а,6,8,3,4, Дванадесета  10,17,1,3,13,15,2,9,4,12,8,10,17,14,6,7,24,19,11, Девета  1,6,3a,5,7a,4,3,7,8,9, Деветнадесета  2,8,5,7,3,6,1,4, Десета  6,12a,2,5,12,6а,8,4,10,20,14,7,30,26,5,28,9,11,13,18a,17,1,16, Единадесета  11,12,5,8,16,1,3,2,4, Ливаде  , М. Бърдо  3,5,4,12,14,11,8,7,9, М.Плевнето  13,3,14,21а,27,15,9,12,22,26,8а,6,4,1,21,28,19,2,8,17,11,5,23,20,30,18,16, М.Селища  2,10,3,2,7,1,11, М.Снесеното  6,8,4,5,1, М.Тръне  1,2,4,3,5, Местност Бърдо  5, Неуточнен Адрес  Центъра,Поща,В Началото На Селото В Ляво, Осемнадесета  9,2,5,1,3,6,4,7,11а,13а,11,9а,13,10,8,20,17а,14,29,12,25а,16а,27,21,24,15,33,17,25,18,31,23,16а, Осма  11,9,16,15,10,4,6,8,17,18,2a,2,13,7,14,12,1a,5,11a, Пета  5,6,11,23,19,16,3,20,21,4,1,8,17,9,18,2,15,7,10, Петнадесета  5,21,4,3,18,17,5,7,29,15,37,30,16,1,8,10,9,27,19,12,38,31,36,47,2,6,26,33,13, Първа  35a,27,64,48а,39,41,54,46,47a,43a,58,28,45,40,50,37,33 А,48,52,35,37a,31,62,29,29а,46б,42,39a,33,49,43,46а,60,31а,44,58a,50а,92,100,83,73,59,104,97,99,98,72,82,74,55,53,45,75,68а,86,101,67,63,1,51,58,80,108,69,71,45a,64,70,65,61,76,14,1,17,8а,35,38,7,1 А,2,13,22,36,30,6,18,12,34,11,14,28,4,3,5,16,26,8,10,1а,32,9,19, Седемнадесета  9,16,20,18,12,15,2,3,8,11,9,19,5,6,4,17,14,22,13,17а, Седма  1,7,8,32,12,26,6,17,9,36,22,16,11,21,34,3,25,19,4,38,30,28,29,5,2,13,7,1,2,28, Трета  4,17,9,2,6,7,3, Тридесет И Първа  6, Тридесета  12,5,13,7,27,1,3,24, Тринадесета  23,11,10,36,20,18,15,1,16,9,38,7,26,22,21,30,34,17,6,2,13,19,5a,24,12,5,8,28,4,15а,14,27,3,32,25, Четвърта  12,4,4,6,12,8,3,1,2, Четиринадесета  2,1,10,2а,13,4,5,6,8,6a,17,3, Шеста  6,15,10,9,11,4,2,5,13,1,3,8, Шестнадесета  23,1,12,19,9,15,25,11а,3,8,5,7,6,10,13,11,21,4,2,   4,9,10,6,6б,3,2,6а

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 12:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Скребатно:   Над Селото- Оградите

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 16:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 16:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Крибул:   262  ,   Тп1

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Гърмен:   Вальовица  , Втора  21,1,24,26,27,9,30,7,35,20,10,24,14,43,36,6,4,12,1,39,3,40,42,5,8,41,15,29,2,38,13,16,26,31, Двадесет И Втора  4,9,6, Двадесет И Девета  3,2,15,27,16,18,13,12,33,11,21,5,19,7,8,35,6,9,31,1,29,14,5, Двадесет И Осма  7,14,16,20,18,10а,2,10,12,4, Двадесет И Пета  16,5,25,14,17,7,15,13,9,11,10,4,1,3, Двадесет И Първа  43,35,22,21,4,18,45,39,23,16,33,29,1,21,4,11,1,6,23,9,2,10,19,5,12,15,6,3,4, Двадесет И Седма  2,4,1,3,24,7,6,15,4,12,13,10,19,17,5, Двадесет И Трета  8,1,9,7,2,6,3,7,4, Двадесет И Четвърта  3,6,3,9,7,2,16,6, Двадесет И Шеста  18,4,3,17,2,5,1,6, Двадесета  9,15,3,13,20,11,1,17,5, Дванадесета  8,2,3,13,1,4, Девета  9,3,1,5,2,7,36,25,12,18,21,20,16,34,6,26,8,17,4,11,15,10,6, Деветнадесета  12,7,5,18,4,3,8,12,9,1,20,6, Десета  33,6,11,8,17,9,3,16,12,7,18,14,2,5,47,20,49,68,78,46,50,51,66,44,29,34,72,37,22,41,32,58,43,39,60,40,23,56,62,64,52,6,36,54,38,21,19,26,45,30, Единадесета  9,3,4,15,7,1,5,16,13,10,14,1а,19,23,11,21,6, Извън Регулацията  26,2,Овчарник, М. Маноле , Пи-000490  , Неуточнен Адрес  Тп1,Археологически Резерват, Осемнадесета  6,13,34,9,8,5,17,20,3,14,1,7,4,2,6,9, Осма  29,15,11,17,1,13,20,25,10,21,7,16,3,18,14,5,13,21,6,8,27, Пета  13,17,2,12,5,11,19,51, Петнадесета  4,2,11,16,15,6,1,7,13,9,12,56, Площада  Поща, Първа  7,67,22,31,20,16,13,24,5,14,8,18,6,15,28,3,26,9,32,23,38,21,40,19,1,44,32,34,22,36,81,85,56,73,62,76,65,83,64,77,60,74,66,67,Павилион-Магазин,70,71,35,75,1,72,61,69,78,51,19,52,33,55,29,39,47,27,10,50,43,57,61,49,63,59,37,1,25,46,35,41, Седемнадесета  7,5,3,4,10, Седма  18,30,13,32,9,11,8,24,1,5,3,12,6,4,28,16,26,28,31,13, Ст 1 Кл Б  Тп Гърмен 6  , Ст 17 Кл А Тп Гърмен 2  , Суадживица  , Тальова Върба  , Трета  55,43,35,45,26,34,51,37,44,76,38,47,30,33,48,52,39,32,40,53,5,3,61,59,57,55,56,48,21,19,5,10,1,7,17,29,8,15,6,12,22,11,27,9,13,2, Тридесет И Втора  2, Тридесет И Пета  2,4,8,6, Тридесет И Първа  3,8,6,2,4, Тридесет И Трета  14,4,2,10,5,7,33,6,7,5, Тридесет И Четвърта  6,20,4,109,8,3,7,1,2, Тридесет И Шеста  1, Тридесета  1,4,3,6, Тринадесета  21,9,7,5,11,20,13,2,9, Ценьов Тумба  , Четвърта  6,5,9,1,9, Четиринадесета  32,4,3,9, Шеста  2,7,8,10,9,4,5,6,8,8,4,2, Шестнадесета  4,3,6,2,4,9, Шопарланка  ,   29,33

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Дебрен:   033002  , 19076-М. Шопарланка  , Іv-517  , Вакльовица  , Втора  1,5,8,1а,7,11,2,10,3,18,12,1,16,6,22,9,14,4,5,21,27a,19,35,15,25,13,33,2,23,41,17,16,31,20,29, Двадесет И Втора  12,5,6,9, Двадесет И Осма  3, Двадесет И Пета  9,8, Двадесет И Първа  5, Двадесет И Седма  1,12,6, Двадесет И Трета  15,32,7,1,44,29, Двадесет И Четвърта  3,24,6,7, Двадесета  35,20,6,30,1,26,14,12,24,4,28,22,16,10,2,18,3,8,7,9,36,5, Дванадесета  4,13,1,16,18,1,20,27,6,15,5,3,14,10,2,7,12,9,11, Девета  15,1,5, Деветнадесета  3,1,5,7,5,15,9,3,11,1,7,13, Десета  45,31,29,25,7,35,41,27,3,23,22,2,37,17,1,11,14,39,12,24,16,5,18,19,9,15,21,13,33, Драча  , Единадесета  23,20,1,14,15,6,24,2,19,11,4,26,16,21,8,17,10, Извън Регулация Пи 038014  , Корилово  , М. Решманица  , Местност Рашманица  , Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  17,13,7,9,6,14,15,4,11,10,12,5,10,3,1,4, Осма  5,18,5,13,6,4,21,12,8,20,15,24,11,19,10,2,16,9,3,17,7, Пета  33,39,8,11,15,7,25,24,20,31,29,4,14,3,30,2,22,21,19,23,5,43,6,17,1,27,16,26,13,28,18,12,10,41,37,9, Петнадесета  21,16,13,15,4,17,6,1,3,18,22,9,20,7,8,11,12,2,5,26,14,24,19,10,5, Първа  67,17,Автоработилница,63,33,30,61,39,55,27,48,18а,24,43,45,41,50,1,59,49,29,46,35,44,28,37,23,34,40,52,57,53,32,36,47,51,621,25,31,26,56,38,42,22,54,20,40,19,21,8,11,7,13,18,2,14,5,17,,,9,10,12,15,3,6,32,1,16,4, Решманица  , Седемнадесета  12,3,14,6,2,10,4,8, Седма  6,1,3,5,4,8,2, Ст 18 Кл Б Тп Дебрен 2  , Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2  , Ст 31 Кл А Тп Дебрен 2  , Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1  , Трета  31,15,1,5,21,10,18,9,2,4,27,23,14,3,12,7,19,13,8,6,11,29,18,37,49,35,10,43,45,41,31,51,33,47, Тринадесета  1,26,2,3, Упи 5  , Чавдаров Кавак  , Четвърта  27,1,6,4,8,2,16,31,25,40,44,5,21,39,32,33,36,35,17,3,19,30,20,22,1,37,18,38,42,13,14,34,15,11,9,12,10,16,24,29,26,28,23, Четиринадесета  32,17,15,6,14,18,7,13,2,10,30,24,3,5,4,8,26,22,20,11,16,28,19,9,12,1,6, Чорбаджика  , Шеста  42,46,17,40,50,44,48,38,52,22,26,15,24,34,13,18,16,2,28,36,4,3,30,6,12,20,32,14,10,8,58,56,54, Шестнадесета  9,13,14,26,10,16,4,20,34,6,17,5,19,18,22,8,24,12,2,11,21,28,15,7,3,1,23,3,1, Шопарланката  ,   51,1,Тп2,3

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Дъбница:   055001  , Втора  4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета  20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма  21,13,17,3,23,11,15,9,1,5, Двадесет И Четвърта  3,7,5, Двадесет И Шеста  4,6, Двадесета  11, Дванадесета  10, Девета  19, Десета  11, Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница, Пета  1, Петнадесета  1,10,12,13,8, Първа  1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета  10,17,15, Стопански Двор  Свинарник,Склад И Работилница,Автоработилница,Склад,Офис,Работилница,Времянка, Трета  1, Тринадесета  5,3,7, Четвърта  3,13, Четиринадесета  54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста  14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета  1,2,7,3,1,5,4,   Площад,2,1

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Гърмен:   Маноле  , Местност Маноле

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Долно Дряново:   Упи-I, Кв.30

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Дъбница:   Двадесет И Втора  6,16,20,8,7,10,9,12,18, Двадесет И Девета  3,7,2,4,5, Двадесет И Осма  4,1,6,2,8,10, Двадесет И Пета  17, Двадесет И Първа  1,3 А,4,3,6, Двадесет И Трета  12,8,10,5,6,7,1,4, Двадесет И Шеста  3,2, Двадесета  9,2,8,13,3,12,11,5,1, Дванадесета  8, Девета  28,24,9,22,25,34,9,20,2,1,19,8,6,16,13,12,18,7,11,14, Деветнадесета  8,5,7,4,2,3,9, Десета  5,9,14,3,7,1,2,12,13,11, Единадесета  8,6,3,7,5,12,10,1,12a,4, Кюприжик  , Неуточнен Адрес  Поща, Осемнадесета  5a,2,9,7,21,1,17a,20,14,19,13,12,18,8,15,11,5,17,10,4,16,22, Осма  3,2a,8,2,8а,4,1, Пета  4,38,28,13,5,14,7,22,2,6,30,3,1,27,11,32,19,10,36,24,34,18,42,17,26,16,15, Петнадесета  14,2,3,4, Първа  7,15,8,16,31,46,1,42,27,25,32,34,22,13,36,15,29,21,23,18,33,40,35,6,8,24,38,20, Седемнадесета  2,3,11,4,9,8,6,7, Седма  9,5,13,1,11,17, Стопански Двор  Сграда,Цех, Трета  10,11,24,10,8,14,21,1,3,25,18,5,13,26,19,16,20,9,23,2,28, Четвърта  9а,25,6,9,4,27,18,30,38,28,44,17,13a,32,15,12,8,7,13,1,14,5,26,31,2,34,3,42,29,36,17,34, Шеста  20,36,39,32,37,30,23,34,22,38,29,28,25,27,21,31,26, Шестнадесета  23,9,10,15,11,13,   21,1,3,2,36,28,19,4,32

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Крушево, Общ. Гърмен:   Vі-138, Кв.10  , Іх-108

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Ореше

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Хвостяне:   28028  , Упи-V, Кв.2  ,   Тп1

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч./ -  Гърмен:   Втора  31, Двадесет И Втора  4,9, Двадесет И Осма  7,14,16,20,18, Двадесет И Пета  16,5,25,14,17,7,15,13,9,11,10, Двадесет И Първа  43,35,22,21,4,18,45,39,23,16,33,29, Двадесет И Седма  2,4,1,3, Двадесет И Трета  7,4, Двадесет И Четвърта  3,6, Дванадесета  8,2,3,13,1,4, Девета  12,18,21,20,16,34,6,26,8,17,4,11,15,10, Деветнадесета  12,7, Десета  47,20,49,68,78,46,50,51,66,44,29,34,72,37,22,41,32,58,43,39,60,40,23,56,62,64,52,6,36,54,38,21,19,26,45,30, Единадесета  9,3,4,15,7,1,5,16,13,10,14,1а,19,23,11,21,6, Извън Регулацията  26,2,Овчарник, Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  6,13,34,9, Осма  13,21,6, Петнадесета  56, Първа  23,38,21,40,19,1,44,32,34,22,36, Седма  28,31,13, Трета  55,3, Тридесет И Пета  8,6, Тридесет И Трета  7,5, Тридесет И Четвърта  4,109,8,3,7,1,2, Тридесет И Шеста  1, Тринадесета  2,9, Шеста  8

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Горно Дряново:   029032 - М.Дяново

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Ковачевица:   Кв.23, Упи Іv

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен:   034075  , -42, Кв.3  М. Банята, Благой Матеров  1,5,2,10,15,16,11,6,12,18,13,22,17,20,7,8,21, Втора  1a,1,2, Горни Бани  Сграда,9,1,10,Преди База Апк,Почивна Станция,1,Хотел,Времянка, Двадесет И Втора  3,1,4,4.,16, Двадесет И Девета  11,7,9,29,5,6,21,17,3,13, Двадесет И Осма  5,28,2,4,9,3, Двадесет И Пета  3,4,7,6,2,8,3,12,4,10, Двадесет И Първа  18,17,216,8,1,19,9,4,3,13,6,44, Двадесет И Седма  15,14,7,13,12,9,4,5,1,2,6,8, Двадесет И Трета  1,3, Двадесет И Четвърта  3,7,1,8,6, Двадесет И Шеста  7,4,5,27,6,21,15,9,11,12,4,18,1,20,13,14,16, Двадесета  6,7,8,9,12,22,3,19,4,1,10,2,18, Дванадесета  6, Деветнадесета  4,5,2,8,7,6,3,11,16,13,15,17, Димитър Кемалов  45,49,35,12,6,8,37,10,41,43,47,39,33,31,41, Долни Бани  Ресторант,Времянка, Иван Вазов  1,28,57,29,40,5,49,45,25,10,4,13,2,19,53 Кметство,55,17,7,41,24,11,12,26,33,21,8,14,38,9,43,3,15,42,51,31,75,1,6,63,44,46,18,50,16,27а,27,53,32,47,48, Кирил И Методий  10,9,2,33,17,11,21,16,35,19,28,Каравана,7,24,30,22,37,8,12,3,27,26,18,25, Курбаня  1,15, Неуточнен Адрес  Градски Бани,Поща,Площад,Стълб №23, Кл. В, Тп3, Осемнадесета  1,8,2,3,6,7, Отец Пайсий  26,28,24,2,3,11,10,12,14,1,15,13,9,6,7,5,19,4, Пета  2, Петдесет  А, Петнадесета  5,3, Първа  2,8,4,14,17,13,6,.11,3,19,21,15,1, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1  , Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3  , Трета  5,6,7, Тридесета  24,1,13,2,6,4,12,15,9,3,10,20,7,11, Четвърта  12,14,3,8,10, Четиридесет И Първа  9,2,5,1,7,3, Шестнадесета  1

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Осиково, Общ. Гърмен:   1

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Долно Дряново

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Гърмен:   Двадесет И Първа  4, Двадесета  9, Девета  9,3,1,5,2,7, Неуточнен Адрес  , Осма  29,15,11,17,1,13,20,25,10,21,7,16,3,18,14,5, Пета  13,17,2,12,5,11,19, Първа  7,67,22,31,20,16,13,24,5,14,8,18,6,15,28,3,26,9,32, Седма  18,30,13,32,9,11,8,24,1,5,3,12,6,4,28,16,26, Ст 17 Кл А Тп Гърмен 2  , Тальова Върба  , Трета  21,19,5,10,1,7,17,29,8,15,6,12,22,11,27,9,13,2, Тридесет И Четвърта  6,20, Ценьов Тумба  , Четвърта  6,5,9,1, Шеста  2,7,8,10,9,4,5,6, Шестнадесета  4, Шопарланка

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Гърмен:   Втора  31, Двадесет И Втора  9, Двадесет И Седма  3, Двадесет И Трета  7,4, Двадесет И Четвърта  6, Дванадесета  8,2,3,13,1,4, Девета  12,18,21,20,16,34,6,26,8,17,4,11,15,10, Деветнадесета  7, Десета  47,20,49,68,78,46,50,51,66,44,29,34,72,37,22,41,32,58,43,39,60,40,23,56,62,64,52,6,36,54,38,21,19,26,45,30, Единадесета  9,3,4,15,7,1,5,16,13,10,14,1а,19,23,11,21,6, Извън Регулацията  Овчарник, Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  34,9, Осма  13,21,6, Петнадесета  56, Първа  23,38,21,40,19,1,44,32,34,22,36, Седма  28,31,13, Трета  3, Тридесет И Пета  8,6, Тридесет И Трета  7,5, Тридесет И Четвърта  4,109,8,3,7,1,2, Тридесет И Шеста  1, Тринадесета  2,9, Шеста  8

На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Гърмен:   Двадесет И Втора  6, Двадесет И Девета  5, Двадесет И Осма  10а,2,10,12,4, Двадесет И Пета  4,1,3, Двадесет И Първа  21,4,11,1,6,23,9,2,10,19,5,12,15, Двадесет И Седма  24,7,6,15,4,12,13,10,19,17,5, Двадесет И Трета  8,1,9,7,2,6,3, Двадесет И Четвърта  3,9,7,2,16, Двадесет И Шеста  4,3,17,2,5,1,6, Двадесета  15,3,13,20,11,1,17,5, Деветнадесета  5,18,4,3,8,12,9,1,20,6, Неуточнен Адрес  Археологически Резерват, Осемнадесета  8,5,17,20,3,14,1,7,4,2,6,9, Осма  8, Първа  81,85,56,73,62,76,65,83,64,77,60,74,66,67,Павилион-Магазин,70,71,35,75,1,72,61,69,78, Седемнадесета  7,5,3,4,10, Ст 1 Кл Б  Тп Гърмен 6  , Трета  61,59,57,55,56, Тридесет И Втора  2, Тринадесета  21, Четиринадесета  9

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Гърмен:   Втора  21,1,24,26, Двадесет И Девета  3,2,15,27,16,18,13,12,33,11,21,5,19,7,8,35,6,9,31,1,29,14, Двадесет И Първа  6,3, Двадесет И Четвърта  6, Двадесет И Шеста  18, Девета  6, Десета  33,6, Неуточнен Адрес  Тп1, Осма  27, Пета  51, Петнадесета  4,2,11,16,15,6,1,7,13,9,12, Площада  Поща, Първа  51,19,52,33,55,29,39,47,27,10,50,43,57,61,49,63,59,37,1,25,46,35,41, Трета  48, Тридесет И Пета  2,4, Тридесет И Първа  3,8,6,2,4, Тридесет И Трета  14,4,2,10,5,7,33,6, Тридесета  1,4,3,6, Четиринадесета  32, Шеста  4,2, Шестнадесета  9

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Дебрен:   51

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Дъбница:   Втора  4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета  20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма  21,13,17,3,23,11,15,9,1,5, Двадесет И Четвърта  3,7,5, Двадесет И Шеста  4,6, Двадесета  11, Дванадесета  10, Девета  19, Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница, Пета  1, Петнадесета  1,10,12,13,8, Първа  1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета  10,17,15, Трета  1, Тринадесета  5,3,7, Четвърта  3,13, Четиринадесета  54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста  14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета  2,7,3,1,5,4,   Площад,2,1

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ