Новини

<< Всички новини

[11.05.2017]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В С. МАРЧЕВО

Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК за Местен Референдум в с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, на 18 юни 2017 г., с въпрос "Съгласни ли сте Общински съвет Гърмен и общинска администрация Гърмен да разрешат изработване, приемане и прилагане на ПУП-ПРЗ(подробен устройствен план - план за регулация и застрояване), с предназначение за жилищно строителство на поземлените имоти находящи се в масиви 46 и 47, местност "Падарсата", съгласно картата на възтановената собственост на землището на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград".

Официалната покана може да изтеглите от ТУК!

<< Всички новини | << АРХИВ