Новини

<< Всички новини

[21.10.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на КПИИ "Дентална клиника" в ПИ с идентиф. 24267.77.12, местност "Кури Чаир" на землището на село Дъбница, община Гърмен. 

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

<< Всички новини | << АРХИВ