Новини

<< Всички новини

[11.11.2019]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТПО СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ   -  ТУК 

<< Всички новини | << АРХИВ