Новини

<< Всички новини

[10.01.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ГЪРМЕН, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект Общински Годишен план за младежта 2020 г.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът на Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Гърмен върху общинската част от капитала на търговските дружества е публикуван на официалната интернет страница на Община Гърмен на 19.11.2019 г.

Община Гърмен уведомява всички заинтересовани лица, че в срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с проекта на  официалната интернет страница на Община Гърмен и да направят своите предложения и становища във връзка с Общински Годишен план за младежта 2020 г.

Формата за участие от страна на заинтересованите лица и организации са аргументирани писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в Център за информация и услуги на Общинска администрация – с. Гърмен, ул. Първа № 35,  както и на е-mаil адрес: oba@garmeн.bg, в срок до 10.02.2020 г.

При постъпване, в рамките на 30-дневен срок за обществени консултации, на предложения и становища по проекта на, Общински Годишен план за младежта 2020 г. същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общински съвет Гърмен.

       

10.01.2020 год.

село Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ