Новини

<< Всички новини

[21.09.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 – 29 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Гърмен

На 25.09.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Дебрен: Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Извън регулация ПИ 038014, Корилово, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Седма, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 25.09.2017 г. /12:30 - 16:15 ч./ На 26.09.2017 г. /09:00 - 12:00 ч.; 11:00 - 12:30 ч./ - Дебрен: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Деветнадесета, М. Решманица, Осемнадесета, Осма, Първа, Решманица, Седемнадесета, Ст 22 Кл в ТП Дебрен 2, Трета, Четвърта

На 25.09.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Долно Дряново: клиентите, захранени от ТП 1, Клона

На 26.09.2017 г. /11:30 - 14:30 ч./ - Лещен

На 26.09.2017 г. /12:30 - 16:15 ч./ - Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Кюприжик, неуточнен адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Долно Дряново: Клиентите Захранени от ТП 1

На 28.09.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Дъбница: Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, неуточнен адрес, Осма, Първа, Седма, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шестнадесета

На 28.09.2017 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Дъбница: Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, неуточнен адрес, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 28.09.2017 г. /12:30 - 14:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ - Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв. 2

На 29.09.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен: Благой Матеров, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Курбаня, неуточнен адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Петнадесета, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Тридесета

На 29.09.2017 г. /11:00 - 14:00 ч./ - Хвостяне

<< Всички новини | << АРХИВ