Новини

<< Всички новини

[18.05.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на община Гърмен уведомява жителите на общината, че в периода от 18.05.2020 г. до 05.06.2020 г. ще бъде направена профилактика на водопроводните мрежи и съоръжения от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград – РП – Гоце Делчев – Участък Гърмен, по следния график:

 

1. с. Гърмен – от 08:00 ч. на 18.05.2020г. до 17:00 ч. 19.05.2020 г.;

2. с. Дебрен - от 08:00 ч. на 19.05.2020г. до 17:00 ч. 20.05.2020 г.;

3. с. Дъбница - от 08:00 ч. на 20.05.2020г. до 17:00 ч. 21.05.2020 г.;

4. с. Хвостяне - от 08:00 ч. на 21.05.2020г. до 17:00 ч. 22.05.2020 г.;

5. с. Крушево - от 08:00 ч. на 26.05.2020г. до 17:00 ч. 27.05.2020 г.;

6. с. Огняново - от 08:00 ч. на 27.05.2020г. до 17:00 ч. 28.05.2020 г.;

7. с. Марчево - от 08:00 ч. на 27.05.2020г. до 17:00 ч. 28.05.2020 г.;

8. с. Балдево - от 08:00 ч. на 28.05.2020г. до 17:00 ч. 29.05.2020 г.;

9. с. Ковачевица- от 08:00 ч. на 01.06.2020г. до 17:00 ч. 02.06.2020 г.;

10. с. Скребатно - от 08:00 ч. на 01.06.2020г. до 17:00 ч. 02.06.2020 г.;

11. с. Осиковоот 08:00 ч. на 03.06.2020г. до 17:00 ч. 04.06.2020 г.;

12. с. Рибново - от 08:00 ч. на 04.06.2020г. до 17:00 ч. 05.06.2020 г.;

 

Водоснабдяването ще бъде нарушено и водата няма да бъде годна за питейно – битови нужди.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

<< Всички новини | << АРХИВ