Новини

<< Всички новини

[20.05.2020]

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РД-01-270/19.05.2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ДО 14 ЮНИ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Заповедта вижте тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/19/rd-01-270.pdf

<< Всички новини | << АРХИВ