Новини

<< Всички новини

[01.06.2020]

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ДО 14 ЮНИ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Заповедта може да видите тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/30/zapoved__rd-01-287-30052020_g.pdf

<< Всички новини | << АРХИВ