Новини

<< Всички новини

[15.06.2020]

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЧИТАНО ОТ 15 ЮНИ 2020 ГОДИНА

Заповед №331 - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/12/zapoved__rd-01-331-12062020_g.pdf

Заповед №332 - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/12/zapoved-rd-01-332-12-06-2020.pdf

Заповед №333 - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/12/zapoved-rd-01-333-12-06-2020.pdf

Заповед №334 - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/12/zapoved__rd-01-334-12062020_g_8j7tBSI.pdf

Заповед №337 - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/13/zapoved__rd-01-337-13062020_g.pdf

Заповед №338 - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/13/zapoved__rd-01-338-13062020_g.pdf

<< Всички новини | << АРХИВ