Новини

<< Всички новини

[18.06.2020]

ГРАФИК ЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ.37Б И ЧЛ. 37В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ.37б И ЧЛ. 37в ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОДИНА ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Община

Дата/час

Място

Сатовча

23.06.2020г. / 10.30ч.

Залата на община Сатовча

Гърмен

23.06.2020г. / 12.00ч.

Заседателна зала на община Гърмен – ет.3

Хаджидимово

23.06.2020г. / 14.00ч.

Залата на Общински съвет - Хаджидимово

Гоце Делчев

23.06.2020г. / 15.30ч.

В сградата на община Гоце Делчев

Якоруда

25.06.2020г. / 10.30ч.

Общинска служба по земеделие - Якоруда

Белица

25.06.2020г. / 12.00ч.

Ритуалната зала на община Белица

Разлог

25.06.2020г. / 14.00ч.

Залата на общински съвет Разлог

Банско

25.06.2020г. / 15.30ч.

Посетителски информационен център на община Банско /старото кино/

Петрич

29.06.2020г. / 10.30ч.

Залата на община Петрич

Сандански

29.06.2020г. / 12.30ч.

Общинска служба по земедлие гр. Сандански /Първи етаж – МИГ/

Струмяни

29.06.2020г. / 14.00ч.

Залата при читалище „Будител“

Кресна

29.06.2020г. / 15.30ч.

Зала № 1 в сградата на община Кресна

Благоевград

30.06.2020г. / 10.30ч.

В залата на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, ул. „Васил Коритаров“ № 2

Симитли

30.06.2020г./ 14.00ч.

Залата в сградата на община Симитли

 

 ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БЛАГОЕВГРАД

<< Всички новини | << АРХИВ