Новини

<< Всички новини

[01.07.2020]

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЧИТАНО ОТ 1 ЮЛИ 2020 ГОДИНА

Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. може да  видите на следния линк: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-369-30062020_g.pdf

Заповед №РД-01-370/30.06.2020 г. може да  видите на следния линк: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-370-30062020_g.pdf

<< Всички новини | << АРХИВ