Новини

<< Всички новини

[19.10.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация Гърмен уведомява Росица Димитрова Панчева, собственик на имот находяща се в УПИ ІІ, пл. № 62, кв. 6 по действащия кадастрален и регулационен план на село Лещен, община Гърмен, че е издадена Заповед №364/11.10.2017 год., за ремонт и обезопасяване жилищната сграда, находяща горепосоченият имот.

 

Общинска администрация Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ