Новини

<< Всички новини

[28.10.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

                                         

                         ОБЩИНА БЕЛИЦА        ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО      ОБЩИНА  ГЪРМЕН

 

В изпълнение на  проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" по договор №BG05M9OP001-2.101 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Ви информираме че , лицата поставени под карантина  имат възможност да  заявят нуждите си от пазаруване на хранителни продукти и лекарства чрез назначения Диспечер по проекта на следния тел. 0892217211 

 

<< Всички новини | << АРХИВ